Vietnamese: #TuổiGiàKhôngLàTrởNgại

Download the logo (.png, .ai)

Download #OlderNotOver brand guidelines.

 


Key messages:

Đã đến lúc cần thay đổi quan niệm về thế hệ cao niên. Họ là những người đã phát minh ra mạng Internet, khởi xướng phong trào chống biến đổi khí hậu, bảo vệ nền độc lập. Họ đã chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. Họ đã đấu tranh cho nữ quyền. Họ đã nuôi dạy con cháu, xây dựng xóm làng và cất cao tiếng nói. Và họ vẫn còn có thể làm nhiều hơn thế.

 

Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi năm nay, HelpAge International khởi xướng #TuổiGiàKhôngLàTrởNgại, một chiến dịch kéo dài ba năm nhằm đổi mới cách nhìn nhận và hành xử với thế hệ cao niên.

 

#TuổiGiàKhôngLàTrởNgại sẽ cho thấy cuộc sống có thể tươi đẹp ra sao, dù bạn là người cao tuổi ở Mỹ, ở Zimbabwe hay ở Việt Nam. Với những góc nhìn trọn vẹn hơn, chân thực hơn về tuổi già, #Tuổi Già Không Là Trở Ngại kêu gọi chấm dứt những định kiến phân biệt tuổi tác mà tất cả chúng ta phải đối mặt khi già đi.

 


#OlderNotOver is available in:

| English | Arabic | French | Portuguese | Russian |

| Spanish | Thai | Ukrainian | Vietnamese |